Deník Anny Gablerové je tu!

27/12

Z minulosti známe jen zlomek. To, co je obecně považováno za důležité – o čem se píší knihy a co tvoří součást školních osnov. Vše ostatní je pak pozadím oněch „velkých vyprávění“. Matnou, tušenou kulisou sestavenou z bezpočtu událostí a životů, které měřítka potřebného k zapsání do Dějin z nejrůznějších důvodů nedosáhly, které prostě jen byly. Co se musí stát, k čemu musí dojít, aby se v onom „křoví“ podařilo zahlédnout jeden konkrétní osud a moci si ho přiblížit?...V případě Anny Gablerové sehrála klíčovou roli náhoda: půlnoční brouzdání aukčními a antikvárními servery v létě roku roku 2020. Po kliknutí na sousloví „Tři ručně německy psané deníky manželky W. Gablera, 1868–1903, unikát“ totiž pak už stačilo jen rukopisy vydražit, vyzved­nout balík na poště a po třech a půl letech nesoustavné práce vyhlásit do světa: Deník Anny Gablerové je tu!

Foto

Co jsou květiny vlastně zač?

23/11

Proč jsou právě takové? A co všecko o nich nevíme? Jelikož máme za to, že tyto a podobné otázky pronásledují každého, který s nimi měl alespoň jednou tu čest, rozhodli jsme vydat nápovědu: Špalek botanika Jiřího Sádla a malířky Kateřiny Piňosové Skutečná tvář květin, který téměř na každé ze čtyř stovek stran tváře květin odhaluje, zkoumá, (p)okouší. Slavnostně tento nevídaný atlas uvedl do světa spisovatel Jáchym Topol v pátek 24. listopadu 2023 v Café Neustadt v Praze. A od soboty pětadvacátého se Skutečná tvář květin nezadržitelně přesouvá z pultů knihkupectví do polic soukromých i veřejných knihoven... 

Foto

Jaký byl rok 1923?

02/06

Kolik toho nevíme! A kolik toho ještě vědět nebudeme! Naštěstí v tom nejsme sami. A naštěstí jsou lidé, kteří se snaží poznávat. A mezi nimi tací, kteří se o objevené s ostatními rádi podělí. Jedním z nich je pan Ivan Lefkovits, který přetavil svůj zájem o první léta existence Československa do prózy s názvem 1923, v níž - též za doprovodu tří desítek reprodukcí významných děl francouzského malířství, které tvoří jádro sbírek Národní galerie v Praze -  přibližuje ohromné množství událostí, které se v onom roce staly a pár těch, které se stát mohly... Nebo je tomu naopak? Co my vlastně víme? Raději vezměte knihu 1923 do ruky a přesvědčete se sami!

Ilustrace