Pavel Hájek
Tento dřevoryt z knihy Hetéry byl za Rakouska konfiskován Výtvarné umění ve sbírce Viléma Trmala

Cena: 799,- Kč
001002003004005006007008

Katalog výtvarných děl ze sbírky Viléma Trmala, obsahující více než dvě stě reprodukcí děl autorů jako byli Reynek, Váchal, Boudník, Konůpek, Panuška, Lada, Mařák, Preisler, Šimotová, Gross, Moštěk, Trnka, Kupka či Drtikol…

  • fotografie: Milan Havel 
  • fotografie Viléma Trmala na frontispisu: archiv Viléma Trmala
  • redakční spolupráce: Marie Rakušanová, Jitka Trmalová,
  • jazyková redakce: Eva Lorencová
  • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
  • písmo: Zeppelin, Střešovická písmolijna Františka Štorma
  • papír: Geltex Habana 115 g (desky), Olin Regular HW 150 g (knižní blok)
  • tisk: Indigoprint
  • vazba: Powerprint
  • náklad: 199 kusů

Sbírka výtvarného umění Viléma Trmala není v pravém smyslu slova sbírkou. Nevznikala systematicky, s konkrétním záměrem, ale více méně mimoděk – podle toho, co Viléma v tu kterou dobu oslovovalo a na co byl zároveň s to dosáhnout (po uspokojení svých bibliofilských a „váchalovských“ vášní). Je tedy možné ji vnímat jako svého druhu životopis, v němž se řízením osudu střídají díla podružná s těmi, která dnes považujeme za mistrovská.   Soupis Trmalovy sbírky výtvarného umění vznikal v létě roku 2019 a na jaře 2020, tedy bez Vilémova přičinění, avšak s jeho posvěcením a podle jeho gusta: zařazena do něj byla jen ta díla, ke kterým měl osobní vztah, která spoluutvářela jeho svět. Obdobný klíč jsme použili i při jejich řazení – postupovali jsme od těch obrazů, grafik či kreseb, se kterými se setkával den co den (s. 10–113), k těm, které byly uloženy v arboru či depozitáři mimo dům (s. 114–190).

Ilustrace