Martin Palouš
Stopy v písku Pokus o filosofickou autobiografii

Cena: 500,- Kč
001002003004

Výbor z prací disidenta, překladatele a diplomata Martina Palouše z let 1978–2022 mapuje jeho cestu světem (filozofie). Od „podzemních“ počátků spjatých se semináři Jana Patočky a společenstvím kolem Zdeňka Neubauera a Václava a Ivana M. Havla přes angažmá v politice a diplomacii po sametové revoluci (velvyslanec ČR v USA a později velvyslanec Stálé mise ČR při OSN v New Yorku) po působení v akademické sféře – od roku 2012 na postu ředitele Programu Václava Havla pro lidská práva a demokracii na Floridské mezinárodní univerzitě v Miami. Knihu doprovází unikátní fotografie, které text doplňují o nejvýznamnější životopisné souřadnice.

  • fotografie: Archiv Ivana M. Havla, Archiv díla Jaroslava Krejčího, Archiv Martina Palouše, Jaroslav Kukal, Ondřej Němec, Rudo Prekop
  • redakční spolupráce: Pavel Hájek
  • jazyková redakce: Eva Lorencová, Ivan Chvatík
  • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
  • technická spolupráce: Ondřej Němec
  • písmo: Lido STF, Futura
  • papír: Munken Polar 120 g (obálka), Amber Graphic 90 (knižní blok)
  • tisk a vazba: Tiskárny Havlíčkův Brod
  • náklad: 525 kusů

„Dospěl jsem do životní fáze, kdy lidé vzpomínají, bilancují, ohlížejí se, uzavírají. Dlouho jsem váhal, zda bych měl k tomuto žánru přispět i já, ale nakonec jsem se rozhodl, že se do toho pustím. Když jsem ovšem přemýšlel nad formou svého příspěvku, připadlo mi nejvhodnější vyjít ze skutečnosti, která můj život zcela zásadním způsobem ovlivnila a která i nyní, když jsem překročil hranici sedmdesáti let, má pro můj způsob uvažování o sobě samém rozhodující roli: ze svého setkání s filosofií, ze svého hledání právě v ní odpovědí na otázky, které mě v čase a na místě vymezeném pro mé pozemské pobývání pronásledovaly. Odvažuji se tedy zde nabídnout jeho stopy, své písemné příspěvky do filosofického dialogu okolo mne kontinuálně probíhajícího – v rodině, s přáteli a známými –, občas prokládané dopisy, záznamy přednášek či písemnými dialogy či rozhovory.“

Ilustrace