Andrej Krob
Paměti kulisáka Namluvené vzpomínky

Cena: 300,- Kč
001002003004

Paměti divadelníka Andreje Kroba, proložené mnoha unikátními fotografiemi Bohdana Holomíčka, Jana Kašpara či Ondřeje Němece, ze všeho nejvíce připomínají řeku. Jednotlivé vzpomínky se sbírají do historek a příběhů, jež postupně mohutní v proud vyprávění, který čtenáře unáší druhou polovinou (českého) 20. století. Rychle a věcně. Bez sebemenších peřejí sebechvály, okázalosti či sentimentu a s takovým citem pro pointu, souvislosti a pro druhé, až se zdá, že se hladina mění v povětří. A plavba v let – na koberci z byzantského bazaru.

„Celej můj život je o tom, že sice všechno je napsáno v knihách, to mě nezajímá, vždycky na to musím přijít sám. Potom ovšem zjistím, že to je absolutně zbytečné, protože stačilo chodit do školy, stačilo si to přečíst.“

Kniha vychází k 85. narozeninám Andreje Kroba.

  • fotografie: Přemysl Fialka, Miloš Fikejz, Aleš Formánek, Anna Freimanová, Bohdan Holomíček, Jan Kašpar, Ondřej Němec, Lubomír Rohan, Hana Rysová, archiv Šaši Bačkovského, archiv Jana Hraběty, archiv díla Jaroslava Kučery 
  • editor: Pavel Hájek
  • redakce a jazyková redakce: Eva Lorencová 
  • technická spolupráce: Ondřej Němec, Petr Štefek, Jana Vejříková
  • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
  • písmo: J Baskerville & Montserrat
  • papír: Munken Print White 300 g (obálka), a 110 g (knižní blok)
  • tisk a vazba: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.  
  • náklad: 500 kusů

ANDREJ KROB Narozen v Chebu (14. dubna 1938). Vyučen v oboru montér ocelových konstrukcí v Transportě Chrudim (studia na průmyslové škole stavební v Hradci Králové a strojní v Praze nedokončil). Absolvent základní vojenské služby (1957–1959). Vrtař studní u Vodních zdrojů (1959–1963). Jevištní technik a příležitostný herec Divadla Na zábradlí (s přestávkami 1963–1975). Blízký přítel Václav Havla (1963–2011) a dlouholetý dvorní režisér jeho divadelních her (1975–2016). Jevištní technik a herec Pantomimy Alfreda Jarryho (1966–1972). Šéf techniky Cirkusu Alfréd (1974–1979). Jevištní technik a příležitostný herec Divadla Járy Cimrmana (1970–1975 a 1990–2021). Zakladatel, herec a jevištní mistr Divadla na tahu (1975–dosud). Signatář Charty 77 (1976). Zakladatel, kameraman, redaktor a režisér Originálního Videojournalu (1985–2019). Divadelní a televizní režisér a dokumentarista na volné noze (od 1990).

Ilustrace