Jan Boštík
Mladočovské Jericho kolektivizace jedné vesnice

Cena: 299,- Kč
001002003004005006007008

Mladočovské Jericho je svým způsobem reportáží, opožděným přímým přenosem ze života jedné východočeské vsi v letech 1950–1959, který místy připomíná tradiční židovská vyprávění, místy stenografický záznam, lágrovou literaturu i totální realismus prvních próz Bohumila Hrabala. Text Jana Boštíka je brilantní anatomií jedné zkázy, která čtenáři nabízí jedinečnou možnost pocítit kolektivizaci na vlastní kůži. Ocitnout se v jejím víru a snažit se zůstat si po všechny ty týdny, měsíce a léta podobný.

  • autoři doprovodných textů: Martin Boštík, Pavel Hájek, Václav Ruml 
  • fotografie: rodinný archiv Jana Boštíka 
  • redakce: Pavel Hájek
  • jazyková redakce: Eva Lorencová
  • technická spolupráce: Ondřej Němec, Jana Vejříková
  • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
  • písmo: Roboto (Google) a J Baskerville (Střešovická písmolijna Františka Štorma)
  • papír: Amber Volume 90 g (knižní blok)
  • tisk a vazba: Těšínské papírny
  • náklad: 1000 kusů

„Obluda strachu a úzkosti připravuje na vesnici krok za krokem půdu, aby Leninovo sémě zachytilo a pustilo kořínek. Zemědělci jsou jako stlačováni a uzavíráni do hradeb starozákonního Jericha. Uvnitř, mezi obleženými, nachází se také zrádná nevěstka, ukrývající ty, kteří mají uspíšit pád. Pojďme a staňme se účastníky nerovného zápasu. Poslyšme úpění a nářky utištěných i bojový pokřik těch, kteří mají na své straně všechny zbraně moci a z ní vycházejícího práva. A jako Jericho bylo po šest dní obléháno, troubením obcházeno, tak i my si rozložme obléhání zemědělského stavu do šesti období se sedmým dnem vítězů i poražených.“

Ilustrace