Pavel Hájek
Mám se moc dobře; počasí mi přeje. Lihu však vzal jsem málo, ba i desek Krásné tisky ve sbírce Viléma Trmala

Cena: 1 000,- Kč
001002003004005006007

Katalog krásných tisků ze sbírky Viléma Trmala, obsahující jejich úplný soupis a více než půl stovky fotografií těch nejzajímavějších od 16. století do doby nedávno minulé (Paraceslus, Alexandr Sergejevič Puškin, Vojtěch Preissig, Ludvík Bradáč, El Lissitzky, Richard Weiner, Jindřich Štyrský, Toyen, Karel Teige, Josef Šíma, Ladislav Klíma, Josef Čapek, František Tichý, Josef Váchal, Markýz de Sade, Zdeněk Rykr, Anna Macková...)

  • fotografie: Milan Havel 
  • fotografie Viléma Trmala na frontispisu: Sbírka Viléma Trmala
  • redakční spolupráce: Jitka Trmalová, Martin Přibyl
  • jazyková redakce: Eva Lorencová
  • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
  • písmo: Zeppelin, Střešovická písmolijna Františka Štorma
  • papír: Gmund Color Matt 54 red 100 g (desky), Munken Polar 130 g (knižní blok)
  • tisk: Indigoprint
  • vazba: Powerprint
  • náklad: 199 kusů

Vilémova knihovna. Čtyři kusy starožitného nábytku v přijímacím pokoji. U okna největší z nich. Soudě podle zrcadla za masivní narůžovělou kamennou deskou ve výši pasu mohl být dříve svátečním příborníkem nebo kredencí. V nejvzdálenějším rohu užší  a o něco málo vyšší. (Sloužil snad kdysi jako skleník na čajové servisy?) K němu přiléhá rozložitý sekretář ze světlého ořechového dřeva s výraznou kresbou letorostů. A přímo naproti knihovna, kterou mu daroval Vlastimil Vokolek, v první polovině minulého století významný nakladatel a tiskař. Všechny do posledního místa zaplněné svazky a deskami, o nichž Vilém s úsměvem a zároveň naprosto vážně prohlašoval, že by mu za ně ostatní sběratelé snesli přinejmenším modré z nebe.

Ilustrace