Pavel Hájek
Holt si to musíte dát dovázat, jinej exemplář už není Josef Váchal ve sbírce Viléma Trmala

Rozebráno
001002003004005006007008

Reprezentativní katalog jedné z nejvýznamějších sbírek "Váchalian" vychází u příležitosti nedožitých sedmdesátin Viléma Trmala a rovného půlstoletí od smrti Josefa Váchala 

 • fotografie: Ondřej Kocourek 
 • fotografie Josefa Váchala v roce 1963 od neznámého autora (na s. 2): Archiv Viléma Trmala 
 • fotografie Viléma Trmala na frontispisu: Pavel Hudec "Ahasver"
 • redakční spolupráce: Vilém Trmal, Jitka Trmalová, Jitka Tmalová mladší
 • zvláštní poděkování: Michal Klacek, Luděk Kubík, Pavel Muchka 
 • jazyková redakce: Eva Lorencová
 • grafická úprava: ateliér Marná Sláva
 • písmo: Zeppelin, Střešovická písmolijna Františka Štorma
 • papír: Geltex Habana 115 g (desky), Olin Regular HW 170 g (knižní blok)
 • tisk: Indigoprint
 • vazba: Powerprint
 • náklad: 199 kusů

Soupis Váchalových prací jsme dávali dohromady v průběhu roku 2012: Vilém sedával u stolu v příjímacím pokoji a nahlas vzpomínal, kam před lety, když ještě mohl chodit a udržel v ruce víc než jen cigaretu, to či ono uložil; já objevené popisoval, napsané četl nahlas a podle jeho připomínek upravoval. O prázdninách mne na několik týdnů vystřídal fotograf Ondřej Kocourek, který sbírku zevrubně zdokumentoval, a na začátku prosince nám už zbývalo doplnit jen pár posledních drobností.

Krátce po Novém roce Vilém zemřel a zdálo se, že další práce na soupisu ztratily smysl; jedním z hlavních důvodů, proč jsme se do jeho sestavování pustili, byla Vilémova radost z toho, že „jeho“ Váchal ožívá… K rozepsaným řádkům jsem se vrátil až po třech letech, doplnil je o vlastní váchalovské postřehy a za vydatné pomoci Jitky Trmalové a její dcery připravil soupis k vydání.

Při závěrečné redakci jsem plně respektoval Vilémovo přání nezveřejňovat tímto způsobem sbírku v její úplnosti, a tak se na stránkách této neobjeví část Váchalovy osobní korespondence, práce vydané ve větším nákladu, knihy, které ilustroval nebo vlastnil, tisky Josefa Portmana, exlibris, věnovací listy, protektorátní „jarmareční“ písničky, které Váchal vydával pod pseudonymem Matěj Chocholka, volné dřevoryty, lepty, dřevěné objekty, kresby, pastely, akvarely, oleje. Zároveň však zde v plném rozsahu reprodukuji dvě Váchalova díla, která nebyla doposud nikde publikována: Josefa Váchala erotické karty (s. 15–23) a dopis-gratulaci-vzpomínku Dva Josefové ze zářijového vrhu v roce 1884 (s. 28–40). A k závěrečné položce připojuji přepis neznámého Váchalova rukopisu Na okraj knihy Romantická Šumava (s. 44–46), uloženého v Knihovně Národního muzea v Praze.

Obdobně neobvyklé je i samotné řazení jednotlivých děl – klíčem není abeceda ani chronologie, ale umístění ve Vilémově knihovně.

Sečteno podtrženo: tato kniha je víc než čímkoli jiným portrétem Viléma Trmala, pokusem o otisk jeho myšlení a pojetí sběratelského řemesla.

Z úvodního slova Pavla Hájka

Ilustrace